آیا تغییر دائمی رنگ چشم انسان امکان پذیر است؟

آیا تغییر دائمی رنگ چشم انسان امکان پذیر است؟ برخی نوزادان در بدو ورودشان به این دنیا چشمانی روشن دارند و برخی دیگر چشم هایی تیره. رنگ چشم یک نوزاد تحت تاثیر ملانین است؛ نوعی رنگدانه که رنگ تیره را به عنبیه چشم اضافه می کند. همین ماده در اصل مشخص می کند که نوزادی […]

ادامه مطلب

۱۴واقعیت شگفت‌انگیز درباره بدن انسان

  1- سلول مغز یک انسان می تواند ۵ برابر اطلاعاتی که ویکی پدیا دارد را در خود نگهداری کند. 2- بدن تان به اندازه ای گرما در عرض ۳۰ دقیقه تولید می کند که با آن می شود نیم گالون آب را جوشاند. 3- مغز به همان میزان از انرژی که یک چراغ برق […]

ادامه مطلب

حس خارش و قلقلک چگونه ایجاد می شود

 تحریک نسبتاً خفیف پوست وقتی که چیزی روی آن حرکت می کند، ایجاد خارش و قلقلک می کند. نقاط مربوط به حس خارش را می توان با نقشه برداری دقیق پوست مشخص کرد. این نقاط همانند نقاط مربوط به درد در مناطقی وجود دارند که انتهای فیبرهای عصبی بدون میلین در آنها یافت می شوند. […]

ادامه مطلب

چرا رنگ چشم و رنگ موی ما خاص ما است

دلیل این مسئله انتقال ژن است که اولین بار به وسیله مندل کشف شد. صفات از طریق انتقال ژن از پدر و مادر به ارث برده می شوند. ژن بخشی از DNA واقع بر روی کروموزوم های ما است. ژن ها از طریق تولید مثل جنسی از یک نسل به نسل بعد منتقل می شوند. ژن برای […]

ادامه مطلب