مغز ما چقدر بزرگ است

 مغز ،”واحد کنترل” مرکزی بدن است، که مخزن خاطرات و احساسات است در طول تاریخ، فیلسوفان اعتقاد داشتند که، مغز حتی ممکن است خانه جوهر انسانیت باشد، که ما را تبدیل به آدم کرده است اما این تنها چیزی نیست که باید در مورد مغز بدانیم اندازه مغز بسیار متفاوت است، بسته به میزان سن، جنس و وزن کلی […]

ادامه مطلب