با این خوراکی ها حافظه تان را تقویت کنید!

با این خوراکی ها حافظه تان را تقویت کنید! اگر می خواهید به داشتن حافظه قوی معروف باشید، مویز را فراموش نکنید. مویز نوعی کشمش است و از جمله مواد غذایی تقویت کننده حافظه به شمار می رود.  بسیاری از ما بر این باوریم که نمی توان تغییری در عملکرد مغزی ایجاد کرد. به این […]

ادامه مطلب