عضو جدیدی در بدن انسان کشف شده است!

کشف عضو جدید در بدن انسان !   دانشمندان در تحقیقی جدید ادعا می کنند عضو جدیدی در بدن انسان کشف کرده اند که در حقیقت به عنوان جاذب مایعات عمل می کند. این عضو احتمالا بزرگترین عضو بدن باشد.    دانشمندان امریکایی شبکه‌ جدیدی را در بدن انسان کشف کردند که گذرگاهی برای جریان […]

ادامه مطلب