چگونه مغز ما گرسنه می شود

علیرغم این واقعیت که مغز انسان اندامی بسیار بزرگ نیست، اما عملکرد آن نیاز به مقدار زیادی انرژی دارد ؛ هرکولانو هوزل، در یک سخنرانی توضیح داد که، “گرچه وزن مغز [انسان] فقط 2 درصد از وزن بدن را تشکیل می دهد، اما 25 درصد از کل انرژی مورد نیاز بدن شما را شامل میشود”.ولی […]

ادامه مطلب